TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 42 ile 56 aras?

12.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 www.talebedunyasi.com

42
saf ?iir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok
3: görü?ler...1:: ?iir yazarken kelimelirn serbest seçili?i fakat uslupa uygun olmas?n?
2:?iirin ana rengine ula??lmas?n?
3: ?iirin tam ?eklini yakalamya çal??t?g?n?
4: ?iirin okuyan?da etkilemesini ?iiride anlaml? k?lmas?n?....

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r.
denizlerin :::
derin ler redif aks?z redif
bucaks?z
yapraks?z

takvim
resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye
deniz
dü?üncesiz


 

 

bo?lukta :::ta lar tam kafiye k lar yar?m kafiye emi ler tunç kafiye
nokta
gemi
alemi

deryalarda
rüyalarda ::alarda redif eldi redif
çeldi
geldi

kendimden :imden redif and?m tunç kafiye
resimden
sand?m
t?kand?m

yosun
tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye
tasam
bulmazsam

dedim
dedim : dedimler redif ze tam kafiye
geze
denize

oldu
doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye
meltem
perdem

kag?tlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye
var
yolculuk
soluk

betbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye
kalbimiz
küskün
gün

dizilmi?
silmi?
sinsi : ilmi?ler redif si ler tam kafiye
hepsi

hafifler
der :: er ler tam kadarlar redif
kadar
kadar

dirilir
serpilir ::: ilir redif bi tam
gibi
kalbi


dö?emenin
didi?menin :: menin redif an tam
an
insan

karmakar???k
art?k :: t?k lar zengin araktan redif
taraktan
aglayaraktan


geri
mah?eri :eri ler zengin en ler tam
içinden
ben

anam
hat?ram : : am lar tam erde redif
serde
gerilerde

yang?ndan
ard?ndan : ?ndan redif ün ler tam kafiye
süzgün
gönlün

hafiflettim
ettim :: ettim ler tunç kafiye

2: ?iire ritm kazanm??t?r.kolayl?k saglamaktad?r.

3: azg?n sonsuz bir deniz: ki?ile?tirme
bir ku? gibi hafifler :te?bih
dilsiz duran ne kadar e?ya varsa dirilir:ki?ile?tirme

4: mecaz anlam kazand?rm??t?r.duygular?n? farkl? duyularla aktarmay? denemi?tir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken ki?ile?tirme yapm??t?r.insan derse bir degi?iklik olmas sadece söz sanat?na yer verilmes

5:dil: sadedir
ölçü:hece ölçüsüdür
ritm kafiye asinoslarla uyum saglanm??t?r.
serbest ya?lm??t?r.

6:ölümün bi yok olu? degil tam tersine bir mutluluk olu?unu dile getiriyor...tek kelimeyle temas? ölüm

7: onuda siz ifade edinn

 

sayfa44

3 soru.
hasreti denizlerin.te?hi? sanat?
ve e?yam?z ne küskün.te?his sanat?
odama nas?l doldu birdenbire bu meltem.tecahüli-arif sanat

sayfa 46
2 metin.1 soru: kafiyesi
çocuklugum
bahçeler == çocuklugum redif ler redif ce lerde yar?m kafiye
geceler
çocuklugum

çocuklugum
memleket == çocuklugum redif et ler tam kafiye
hasret
çocuklugum

çocuklugum
karde?im ==çocuklugum radif im ler redif e? ler tam kafiye
e?im
çocuklugum

çocuklugum
unutulmu? ==çocuklugum redif mu? lar redif l ler yar?m kafiye dir.
solmu?
çocuklugum

aliterasyon::ç,k,l
söyleyi? tarz?:içten ve samimidir.
ritm:ses ve kelime tekrarlar?yla saglanm??t?r.

2:çocuklugum ::insan?n çocuklugunu ya?ad?g? geçmi?i ona olan özlemini uyand?r?r.?iirede katk?s? çocukluguna duydugu özlemi daha kolay ?ekilde anlatm??.

3:çoçuklugum-çocuklugum==tekrir
gözümde tüten memleket==te?bih

4: ölçü:8li hece ölçüsü
ritm:kafiye,redif
aliterasyon ve asenonalarla saglanm??t?r.
naz?m birimi:dörtlüktür

5:tema:çocukluga duyulan özlem

6:?iirdeki duygular?n?z?da siz aç?klay?n?z art?k...ama benze uygulan ritm ve tekrarla çocukluguna duydugu özlemi kolayl?kla aktarm??...

7: a: hepsinde tema bak?m?ndan farkl?l?k gösterir.
ahenk unsurlar?:benzerdir..o beldede:sevgiliyle birlikte olacag? bir yer aramakta annabel lee de: a?k?n? anlatmakta çocuklugumdada:çocukluguna duydugu özlemi anlatmakta
b.kendi yorumlar?n?z? yaz?n...

8: türk ?iirinde: saf ?iir.
dünya ?iirinde mistik ?iir

11:ziya osman saba vasfi mahir kocatürk cevdet kudret solok kenan hulisi koray ya?ar nebi nay?r sabri esat siyavu?gil

 

Sayfa 49

1)11 li hece ölçüsü tam uyak ahenk unsurlar?d?r

3) B?R?NC? BENT
1.m?srada te?bihi beli? 2.m?srada telmih istiare(dante sözcugu)
3.m?sra istiare (cevher söz.)

?K?NC? BENT
1. 2. 3.m?sralarda istifham tecahüli arif
4. 5.m?sralarda tezat tesh?s

ÜÇÜNÇÜ BENT
güler yüzlü adam ben kelimelerinde tenasüp 3. m?srada istifham 4.m?sra tecahulu arif

DÖRDÜNCÜ BENT
1.MISRA TESBIHI BEL?? ilk ask?m?z kel?mes?nde

BES?NÇ? BENT
ilk 3 m?srada tecahulu ar?f 3 m?sra tezat 5.m?sra tecahulu ar?f

ALTINCI BENT
1.MISRADA TENASÜP
3 4 5.m?srada tecahulu arif 5. m?sradabahce kel?mes? ist?are

YED?NÇ? BENT
4.MISRA SALTANAT Kel?mes?nde istiare 5.m?srada benzetmeTEMASI OLUM KARSISINDA DUYULAN HUZURSUZLUK

 

 

sayfa 49 2soru:
okunu?a ahenk kazanmas?n? saglarç
3 soru: dante gibi ortas?nday?z ömrün: te?bih
del?kanl? çag?m?zdaki cevher: istiare
gözünün ya??na bakmadan gider: deyim al?nm??
bunlarda ?iire zenginlik katar.

4: 11 li hece ölçüsü
ritm: kafiye redif aliterasyon la saglanm??..bence kurulamaz.?air o anki duygusuyla yazm??t?r ?iiri.

5:tema:ölüm diger iki ?iirdede ölüm bahsedilmektedir.?iirlerde genel olarak a?k ölüm ayr?l?k konular? i?lenmektedir.bu ?iirlerdede ag?rl?k basmaktad?r.

6:ya? otuz be? : zaman?n insan? nas?l degi?tirdigini ikincisindede zaman?nda farkedemedgini zaman?n nas?l geçtigini çeli?kiyle anlatmaktad?r.

 

sayfa 52
soru 9: cumhuriyet dönemi saf ?iir gelene?i

sayfa 53
bendedir ?iiri
11li hece ölçüsü çapraz uyak düzeni

sayfa 55
6. soru: öz ?iir anlay???nda temel olarak insan al?n?r. bu farkl? ülkelerdeki ?iirlerde bile ayn? temalar i?lendi?inden, i?lenen konular evrenseldir.

sayfa 56:
1. soru do?ru yanl??lar
D-Y-D-D-D
2. soru: sembolizm ak?m?
3. soru: cahit s?tk? taranc?
4. soru:
hece ölçüsüyle yaz?lm??
düz kafiye düzeni ve tam uyak
hayali bir alem
yerli ve mahalli unsurlara yeR verilir

sayfa 5o::
otuz ya? adl? ?iirin hemen alt?ndaki sorunun cevab?::her iki ?iirde de ölüm temas? vard?r.insanlar? etkileyebilir çünkü evrensel bir konudur.
soru 8::valla yazmam???m
soru9::öz ?iir gelene?ine ba?l?d?r.
soru 12::saf ?iirinin öncülerindendir ve müzikaliteye önem verir.


sayfa 52:::
1.SORU::ARKADA?LAR BURDA TEK TEK KAF?YELER? SORUYO AÇIKVE NET B?R ?EK?LDE GÖRÜLMEKTE ZATEN.
2.SORU::HOYRATTIR BU AK?AMÜSTÜLER DA?MA------BENZETME VARDIR
DALGA DALGA HÜCUM ED?P P??MANLIKLAR------TE?H?S
YOLUNU GÖZLÜYOR LAMBA VE MERD?VEN-------------TE?H?S
NE ?STERS?N BENDEN AK?AM SAAT?NDE -----------?ST?HDAM SANATI VARDIR
EY SEN ----------N?DA SANATI


 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn324
mod_vvisit_counterDn2639
mod_vvisit_counterBu Hafta10610
mod_vvisit_counterBu Ay27596
mod_vvisit_counterToplam7451515

Kimler evrimii

Şu anda 59 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev