TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?ekildeki iklim grafiklerini inceleyerek hangi iklim bölgesine ait olduklar? ve bitki örtülerini yaz?n?z.
 
 
1.GRAF?K:
   

Yazlar? s?cak ve kurak, k??lar? ?l?k ve ya???l? geçen Akdeniz ikliminin grafi?idir. Bitki örtüsü makiler olup yükseklerde ormanlar görülür.
 
2.GRAF?K:


Yazlar? ya???l?, k??lar? kurak olan ancak y?l boyu s?cak olan tropikal iklimin grafi?idir. Buralarda savan bitkileri yer al?r. Ayr?ca akarsu boylar?nda Galeri ormanlar? görülür.
 
3.GRAF?K:


Yazlar? s?cak kurak k??lar? so?uk karl? ya???a sahip karasal iklim ( Step) grafi?idir. Bu iklimde azami ya???lar ilkbahar aylar?nda görülmektedir. Bu iklimin bitki örtüsü bozk?rlard?r. (step)
 
 
4.GRAF?K:


Bu grafik y?l boyu s?cak ve ya???l? olan ekvatoral iklimin grafi?i olup, bu iklimin bitki örtüsü ekvatoral ormanlard?r.
 
 
10.SINIF SAYFA 51 ETK?NL?K ÇALI?MASI
 
SORU-1-Ormanlar?n Ekvatordan Kutuplara do?ru farkl? ku?aklar olu?turmas?n?n nedenleri nelerdir?
  
 Ekvatordan kutuplara do?ru gidildikçe s?cakl?k ve ya??? ?artlar? birbirinden farkl? iklim ku?aklar? bulunmaktad?r. Her bitkinin kendine has bir iklim iste?i özelli?i vard?r. Ba?ka bir ifadeyle benzer iklim ?artlar?nda benzer bitki türleri görülür. Bu nedenle bitkiler ku?akla?ma gösterir.
             
SORU-2- Yükseltinin artmas?yla bitki örtüsü ku?aklar?nda görülen de?i?imin nedenleri nelerdir?
             Atmosferde alçaklardan yukar? do?ru ç?k?ld?kça s?cakl?k azalmaktad?r. Bundan dolay? yukar?lara do?ru s?cakl?k iste?i az ve so?u?a dayan?kl? bitkiler, ayr?ca yukar? do?ru ya??? artt??? için suyu nemi seven bitkiler yukar?lara do?ru s?ralanacakt?r. Bu nedenle a?a??da s?cakl?k iste?i fazla ve su iste?i az bitkiler bulunurken, yukar?da so?u?u seven ve dayan?kl? ve su iste?i bitkiler kümele?ir.
 
Bulmaca etkinlik sorular?:
 
  
1-Göl    2-Tuzlu    3-Amazon    4-Kar    5-Kimyasal    6-Laterit    7-Podzol    8-Tundra
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn595
mod_vvisit_counterDn3045
mod_vvisit_counterBu Hafta10085
mod_vvisit_counterBu Ay39947
mod_vvisit_counterToplam7563392

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev