TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
10. Sınıf Ders Kitabı Etkinlikleri
10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15)
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
 
1.      Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.
 2.      Tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.
 3.      Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.
 4.      Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.
 5.      Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.

Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI
LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Tabloda belirtilen ülkelerdeki sıcak su kaynaklarının oluşumunda etkili olan faktörü dünya deprem ve volkan haritalarından faydalanarak bulunuz.?
                                     Fay ve volkanizma           Deprem               Volkanizma
HAWAİİ:                                                                                                                                                         X
JAPONYA:                                                     X                                        
TÜRKİYE:                                                                                                            X                                        
İTALYA:                                                         X                                        
YENİ ZELENDA:                                                                                                                                           X
İZLANDA:                                                                                                                                                      X
FAS:                                                                                                                    X
Devamını oku...
 
10.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI SAYFA (24-25)

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI LİSE 2. SINIF SAYFA (24-25) CEVAPLARI

 

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. 

SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.
Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa
uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.
Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.
Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları,
Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.
Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI
LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
 
SAYFA 28 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:

 
Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 33 -34-35 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI
KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÖLLER
 
1-Tuzlu   2-Tatlı 3-Acı   4-Sodalı
 
Oluşumlarına göre:
 
1-Doğal Göller   2- Yapay Göller (Baraj gölleri)
 
Doğal göller:
 
1- Tektonik 2-Karstik 3-Set Gölleri   4-Buzul Gölleri 5-Volkanik Göl
 
Set Gölleri:
1-Heyelan set gölü   2-Lgün Kıyı set gölü   3-Lav Set Gölü 4-Alüvyon Set Gölü
5-Moren Set Gölü
 
Toprak Kayması (Heyelan)
Dalga ve Akıntılar(Kıyıset)
Lav Akıntısı (Lavların çukurluk önü kapatması)
 Alüvyon (Alüvyon set Akarsuyun taşıdığı verimli toprak)
Moren (Buzul taşlarının çukurluğun önünü kapatması)
Devamını oku...
 
10. SINIF YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR ETKİNLİK SAYFA 36
YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR
 
Etkinlik çalışması sayfa 36 lise 2
 
SORU-1-Yer altı suları nasıl beslenir?
 
v      Yağışlar,
v      Akarsular ve göller,  
v      Eriyen kar ve buz sularıdır.
 
SORU-2-Yer altındaki sular yeryüzüne nerelerden ve nasıl çıkar?
   
Yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların yamaç, vadi, faylar tarafından kesildiği yerlerden, ya da çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne çıkar. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de “kaynak” ( Göze, eşme, memba, pınar)denir.
Devamını oku...
 
10.SINIF TOPRAĞIN HİKAYESİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 38-39
LİSE 2.SINIFLAR TOPRAĞIN HİKAYESİ ETKİNLİK
ÇALIŞMASI SAYFA 38-39
 
Soru-1-Yeryüzünde farklı renkte toprak bulunmasının nedenlerini yazınız?
 
Bunun en büyük nedeni iklim şartlarıdır. Çünkü farklı iklim şartlarında farklı sıcaklık ve yağış şartları vardır. Bitki örtüleri ve toprağa verdikleri organik madde miktarları da farklıdır.
Genel olarak bitki örtülerinin gür olduğu bölgelerde bitki kalıntıları toprağa karışarak koyu renk almasına yol açmaktadır. Buna karşılık bitki örtüsünce fakir alanlarda humus miktarı az olan sahalarda toprak açık renkli olmaktadır.
 
Soğuk ve nemli bölgelerde bitki örtülerinin kalıntıları sıcaklık yetersiz olduğu için ayrışamamakta ve toprağın üst kısmında organik madde katı olarak birikip koyu renkli toprakları oluşturmaktadır.
 
Ayrıca sıcak ve yağışlı bölgelerde toprak aşırı şekilde yıkanmaktadır. Buda bitki kalıntılarını götürmektedir ve rengi açmaktadır. Bundan başka bir olayda sıcak kuşak alanlarında toprak içinde bulunan demir ve alüminyum elementler oksitlenerek toprakların kızıl renk almasına yol açmaktadır.
 
Ana kayanın farklı yapılarda olması da üzerinde oluşan topraklara damgasını vurabilmektedir. Özellikle bu durum kurak ve yarı kurak bölgelerde daha etkili olabilmektedir.
Devamını oku...
 
10.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 42-44
10 SINIF SAYFA 42 VE 44 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 
SAYFA 42 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 
SORU-1-Toprağın üst kısmı neden koyudur.
 
 
Toprağın üst kısmı organik madde bakımından ölen hayvan ve bitki kalıntılarının ilk bulunduğu yer dir  bunlar ayrışma sonucu humusa dönüşür bu nedenle daha koyudur.
Devamını oku...
 
10 SINIFLAR SAYFA 45 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Aşağıdaki toprak tipleri ve oluşum özelliklerinden faydalanarak tabloyu doldurunuz.

Toprağın özelliği
Toprak tipi
Akarsuyun taşıdığı biriktirdiği malzemeden oluşan toprak
Alüvyal topraklar
Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklar
Lös
Bünyesinde en fazla tuz bulunduran toprak
Halamorfik toprak
Sel sularının taşıyıp dağ eteklerinde biriktirdiği toprak
Kolüvyal toprak
Erozyana uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı toprak
Taşlı Litosol toprak
Kum boyutundaki volkanik malzeme ve akarsuların biriktirdiği kumlu depolar üzerinde oluşan toprak.
Regosol toprak
Drenajın iyi olmadığı alanlarda oluşan toprak
Hidromorfik topraklar
Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan toprak
Vertisol
Humus bakımından fakir olan nemli bölge toprakları
Laterit topraklar
Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar
Kırmızı Terrarossa topraklar
Kışın donup yazın ayrışarak bataklık halini alan topraklar
Tundra toprakları
Karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsü altında oluşan verimli topraklar
Çernezyom topraklar
İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar
Podzol topraklar

 

 
10 SINIF SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
10 SINIF SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI:
 
 
Kitabınızdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 
SORU-1-Akdeniz kıyılarında görülen maki Avustralya2nın güneyinde ve Güney Afrika’nın kap bölgesinde görülmesinin nedenini açıklayınız.
 
   Büyük hali için resme tıklayınız

Bu bölgelerde de Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesidir.Ürünler benzerse iklimlerde aynıdır.
Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 48 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
10.SINIF SAYFA 48 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ:
BİTKİLER
Dünya Bitki Örtüsü Haritası
Devamını oku...
 
10.SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Şekildeki iklim grafiklerini inceleyerek hangi iklim bölgesine ait oldukları ve bitki örtülerini yazınız.
 
 
1.GRAFİK:
   

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin grafiğidir. Bitki örtüsü makiler olup yükseklerde ormanlar görülür.
 
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 6

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün140
mod_vvisit_counterDün1424
mod_vvisit_counterBu Hafta7819
mod_vvisit_counterBu Ay23333
mod_vvisit_counterToplam7260165

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 38 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev