TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

2013 PMYO Sonuçlar? aç?kland?.2013 Polis Meslek Yüksek Okullar? (PMYO) S?nav? sonuçlar? aç?kland?.

Emniyet Genel Müdürlü?ünden yap?lan aç?klamada, 2013 - 2014 e?itim-ö?retim y?l?nda polis meslek yüksek okullar?na al?nacak ö?rencileri belirlemek üzere 30 Haziran 2013'te ÖSYM Ba?kanl???nca belirlenen 20 bölge merkezinde s?nav yap?ld??? ve 28 bin 24 aday?n buna kat?ld??? an?msat?ld?.

Aç?klamada, 26 polis meslek yüksek okuluna 6 bin 760'? erkek, 250'si kad?n olmak üzere toplam 7 bin 10 as?l aday, as?l adaylar?n yüzde 20'sine kar??l?k gelen bin 352'si erkek, 50'si kad?n toplam bin 402 yedek aday belirlendi?i kaydedildi.

Emniyet Te?kilat? ?ehit ve görev malulleri e? ve çocuklar?ndan 23 erkek ve 12 kad?n?n s?nava girdi?i, bunlardan 13 erkek ve 9 kad?n aday?n ba?ar?l? oldu?u ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlü?ünün Twitter hesab?ndan da s?nav sonuçlar?n?n aç?kland???, sonuçlara "pmyo.pa.edu.tr"  internet sitesinden de ula??labilece?i bildirildi.

SONUÇLARI Ö?RENMEK ?Ç?N TIKLAYIN

Devamını oku...
 

Ölçme, Seçme ve Yerle?tirme Merkezi'nin (ÖSYM), bu y?ldan itibaren yabanc? dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik olarak yapaca?? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav?'na (YDS) ba?vurular 27 ?ubat Çar?amba günü sona erecek.

 

ANKARA -    ÖSYM, Ocak ay?nda Resmi Gazete'de yay?mlanan yönetmelik uyar?nca, Kamu Personeli Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (KPDS), Üniversiteleraras? Kurul Yabanc? Dil S?nav? (ÜDS) ve içeri?inde yabanc? dil sorusu veya testi bulunan yabanc? dil seviye belirleme s?navlar?n? Yabanc? Dil Bilgisi Seviye Belirleme S?nav? (YDS) ad? alt?nda tek bir s?navda toplad?. Buna göre KPSS, TUS, DUS gibi s?nav ve yerle?tirme i?lemleri ile ÜDS ve KPDS sonuçlar?n? kullanan di?er kamu ve özel kurum ve kurulu?lar?n s?nav ve yerle?tirme i?lemlerine kat?lacak adaylar?n, yabanc? dil yeterli?inin belirlenmesi için y?lda iki kez yap?lacak YDS'ye girmeleri gerekiyor.

Devamını oku...
 

YURTKUR Genel Müdürü Albayrak, "?n?allah k?sa zamanda YURTKUR gençli?ine bedava internet eri?imi sa?lanacak" dedi.

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, Ordu'da yap?m? devam eden YURTKUR Ordu Lebibe-Engin Karl?bel Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

YURTKUR'a ba?l? yurtlarda kalan ö?rencilerin ücretsiz internet kullan?m?na ili?kin, Gençlik ve Spor Bakan? Suat K?l?ç ile Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m'?n protokol imzalad???n? an?msatan Albayrak, ?öyle devam etti:

 

Devamını oku...
 

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlü?ü taraf?ndan 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld??? belirtildi.

 

 

    YURTKUR Genel Müdürlü?ü'nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld???, burs alan ö?renci say?s?n?n almaya devam edenlerle 432 bin 572'ye, burs ve ö?renim kredisi alanlar?n toplam?n?n 1 milyon 304 bin ki?iye ula?t??? bildirildi.

Devamını oku...
 

Yüksek Ö?renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlü?ü taraf?ndan 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld??? belirtildi.

 

YURTKUR Genel Müdürlü?ü'nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, 150 bin ö?renciye burs, 403 bin ö?renciye ö?renim kredisi tahsisi yap?ld???, burs alan ö?renci say?s?n?n almaya devam edenlerle 432 bin 572'ye, burs ve ö?renim kredisi alanlar?n toplam?n?n 1 milyon 304 bin ki?iye ula?t??? bildirildi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn630
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8477
mod_vvisit_counterBu Ay20100
mod_vvisit_counterToplam7718157

Kimler evrimii

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev